សម្លម្ជូរគ្រឿងត្រកួនសាច់គោ

• សាច់គោ • ត្រកួន • គល់ស្លឹកគ្រៃ • រំដេង • រមៀត • សំបកក្រូចសើច • ខ្ទឹមស • ខ្ទឹមក្រហម • អំពិលទុំ • ប្រហុក • ស្លឹកកន្រ្តួប • ម្ទេស


  $ 4.50
  R 18000
បរិមាណ

ត្រីចំហុយជូរអែម

ត្រីរ៉ស់ ស្ពៃបូកគោ ប៉េងប៉ោះ ខ្ញី ខ្ចី គល់ស្លឹកគ្រៃ   រំដេង ជីរណា ស្លឹកក្រូចសើច ខ្ទឹមក្រហម ម្ទេសស្រស់


  $ 4.50
  R 18000
បរិមាណ

ស្ងោរជ្រក់មាន់

សាច់មាន់ គល់ស្លឹកគ្រៃ រំដេង ស្លឹកក្រូចសើច ក្រូចឆ្មា ជីរ ម្ទេស ស្លឹកខ្ទឹម


  $ 4.00
  R 16000
បរិមាណ

ស្ងោរម្រះ

សាច់ជ្រូក ហេប៊ី ម្រះ ការ៉ុត ស្លឹកខ្ទឹម ខ្ទឹមស ម្រេច


  $ 3.75
  R 15000
បរិមាណ

ស្ងោរត្រឡាច សាច់មាន់

សាច់មាន់ ត្រឡាច ស្លឹកខ្ទឹម ខ្ទឹមស ម្រេច ម្សៅស៊ុប


  $ 3.75
  R 15000
បរិមាណ

ស្ងោរត្រឡាចញាត់ស្នូល

សាច់ជ្រូក ហេប៊ី ត្រឡាច ការ៉ុត ស្លឹកខ្ទឹម ខ្ទឹមស ម្រេច


  $ 3.75
  R 15000
បរិមាណ

សម្លម្ជូរព្រលឹត

ត្រីរ៉ស់ ព្រលឹត ប្រហុក អម្ពិលទុំ ម្អម


  $ 3.50
  R 14000
បរិមាណ

សម្លម្ជូរគ្រឿងត្រកួនសាច់គោ

• សាច់គោ • ត្រកួន • គល់ស្លឹកគ្រៃ • រំដេង • រមៀត • សំបកក្រូចសើច • ខ្ទឹមស • ខ្ទឹមក្រហម • អំពិលទុំ • ប្រហុក • ស្លឹកកន្រ្តួប • ម្ទេស


  $ 4.50
  R 18000
បរិមាណ

សម្លព្រៃ

• សាច់មាន់ • ត្រប់ស្រួយ • ផ្សិតចំបើង • សណ្ដែកកួរ • ទំពាំង • ម្ទេសចង្អុលមេឃ • ស្លឹកជីរ • ស្លឹកគ្រៃបេះស្លឹក • ស្លឹកក្រូចសើច • ម្ទេសក្រៀមយកគ្រាប់ចេញដាក់ត្រាំទឹក • គល់ស្លឹកគ្រៃ • រំដេង • សំបកក្រូចសើចហាន់ឲ្យល្អិត


  $ 4.50
  R 18000
បរិមាណ

សម្លបន្លែស្រស់

ត្រីស្ងោរឆ្អិនបេះយកសាច់ ផ្កា និងស្លឹកម្រុំស្រស់ ផ្សិតចំបើង ដូងទុំកោសយកសាច់ ម្ទេសក្រៀម ផ្សិតក្រៀមគ្រឿងបំពង រំដេង គល់ស្លឹកគ្រៃ ខ្ជាយ ម្រេចគ្រាប់ បុកគ្រឿងផ្សំរសជាតិទាំងអស់ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់


  $ 4.90
  R 19500
បរិមាណ

ពិនិត្យរបស់ខ្ញុំ