ញាំស្ពៃក្ដោប

សាច់ជ្រូក ស្ពៃក្ដោបពណ៍ស   ស្ពៃក្ដោបពណ៍ស្វាយ ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម សណ្ដែកដីលីង


  $ 3.75
  R 15000
បរិមាណ

ញាំបញ្ទពណ៍

សាច់មាន់ស្ងោរ សាច់ជ្រូកស្ងោរ ពងទាស្ងោរ ត្រសក់ ប៉េងប៉ោះទុំ ការ៉ុត ខ្ទឹមក្រហម សណ្តែកកួរ ខ្ទឹមស (បុក) ម្ទេសប្លោក សណ្ដែកដីលីង


  $ 4.00
  R 16000
បរិមាណ

ញាំក្រអាវឈូក

ក្រអៅឈូក ខ្ទឹមស ខ្ទឹមក្រហម ស្វាយខ្ចី សណ្ដែកដីលីង ជីគ្រប់មុខ


  $ 3.50
  R 14000
បរិមាណ

ពិនិត្យរបស់ខ្ញុំ